Промишлено и жилищно строителство

Индустриални и декоративни настилки

гр.София,
тел : 02 9758202

 
e-mail:
kipix@kipix-bg.com

Гаранция за професионализма, коректността и качеството при изпълнение на възложените строителни дейности, са изпълнените обекти.

Обекти с Главен изпълнител Кипикс ЕООД

 

Инвеститор: “Дакс 96” ООД -
2006 г.
обект:Цех за производство на стъклопакети и административно-битова част на фирма Дакс 96”- I част
2007 г-2008 г обект: “Разширение на складова база на фирма Дакс 96”–II част
Инвеститор: “Здрами 2006” ЕООД

2018 г.

обект: Скрадова база, с.Лозен

Инвеститор: “Дикам-Д” ЕООД

2013 г.

обект: Склад и административна сграда на Дикам-Д ЕООД
Инвеститор: “Спесима” ООД

2016 г.

обект: Производствено хале


Инвеститор: “Тодисто” ООД

2008 г.

обект: Преустройство и разширение на ресторант "Чичовци" кв.Драгалевци

Обекти Кипикс ЕООД - подизпълнител
обект: “Жилищни сгради Бриз Юг” кв Иван Вазов
Гл. Изпълнител: “Си Ел 2003” ООД

обект: “Административно обслужваща сграда”кв.Младост1
Инвеститор: “Делта инструмент” ООД

обект: преустройства на филиали Била-България ЕООД: гр.София, гр.Пловдив, гр.Плевен, гр.Стара Загора
Инвеститор: “Била България” ЕООД

обект: “Реконструкция на складови помещения” кв. Овча купел
Инвеститор: “Химакс-Фарма” ЕООД
и др.


 
  начало за нас строителство настилки Хостинг и домейни от SuperHosting.BG